Όλα τα μοντέλα
Ιστορικό
Alvar

Alvar

Κατάσταση:
Παρακολούθηση
Ακόλουθοι
Σχόλια (5)
10/12/2019
Мужчиной сложно управлять.
Непредсказуем, как вулкан.
Есть риск расстаться, потерять,
На судне чувств он – капитан.
02/10/2019
And only a flock of white birds takes sorrow to heaven.
Sadness, sadness and trembling eyelashes, but only the past is not a pity...
17/04/2019
Hi Alvar. A short greeting for you. Then I'll see you in my room
16/11/2018
Chci usnout v náručí, abyste se vzbudili z teplého dechu. Sedněte si s nohama zastrčenými pod sebou a sledujte, jak jdete o vaši práci. Sledujte film a položte bradu na hruď. Vdechujte svůj zápach, tak čerstvý a teplý, s nosem pohřbeným na krku. Vezměte si za paži a vyjdete ven. Chci to všechno
17/04/2018
Кто ты, тайный незнакомец?
Who are you, secret stranger?